افته قطعات چدنی:

 

 

 

 

 شرکت قطعات چدنی وفولادی (سهامی خاص ) بتاریخ ٣١/٣/١٣٧٨ در اداره ثبت شرکتها به منظور ساخت ، تولید و فروش انواع قطعات چدنی و فولادی با سرمایه ١۵٠ میلیون ریال تمام پرداخت شده به ثبت رسیده است . با توجه به مدّت زمان لازم تا مرحله بهره برداری که سه سال برآورد گردیده ، مدیریت تصمیم می گیرد از مبلغ آورده سهامداران به عنوان سرمایه ، مبلغ ١٠٠ میلیون ریال در تاریخ تأسیس در حساب ویژه پس انداز با نرخ١٢% سرمایه گذاری نموده و با توجه به زمان بندی درصد پیشرفت کار ۵٠ میلیون ریال آن را در ابتدای سال ١٣٧٩ و ۵٠ میلیون ریال باقیمانده را در ابتدای سال١٣٨٠ به حساب جاری جهت انجام مخارج طرح انتقال دهد . از هزینه های سربار اداری و عمومی بر اساس مبانی منطقی می توان ثابت نمود در سالهای قبل از مرحله بهره برداری به ترتیب ٩٠ ،٨٠ و٧٠ درصد قابل احتساب به داراییها می باشد . مخارج انجام شده طی سه سال متوالی تا مرحله بهره برداری به شرح زیر می باشد :

ارقام به میلیون ریال

 

 

 

 

 

 

1378

 

1379

 

1380

هزینه های قبل از تأسیس

(1 )

--

--

خریداثاثه ومنصوبات اداری ـ درزمان تأسیس

(5 )

--

--

اجاره دفترشرکت

(4 )

--

--

خریدسیستم های مکانیزه مالی ـ درزمان تأسیس

(4 )

--

--

هزینه حقوق مدیران وکارمندان دفتری واداری

(6 )

(8 )

(10)

هزینه حقوق مدیران ساخت وسرپرستان فنی

(8 )

(8 )

(10)

پیش پرداخت خریدماشین آلات

(6 )

(16 )

--

خریدماشین آلات تولیدی

--

(20 )

(10)

مخارج ساخت وسازساختمانی

(10 )

(5 )

(10)

امتیازات وانشعابات

(5 )

/ 0 نظر / 32 بازدید